KLIMAKUNST 2019 - nordiske udtryk

OPEN CALL

 

 

ARRANGØR OG UDSTILLINGSSTED

Rebildcentret
Røde Møllevej 4
9520 Skørping
Tlf.  98 37 51 12 / 98 37 55 00
www.rebildcentret.dk


Kontaktperson:
Anette Bruun Hansen
anette@rebildcentret.dk

 

Rebildcentret er et privat kulturcenter ved foden af Rebild Bakker i Himmerland. KLIMAKUNST 2019 - nordiske udtryk vises i centrets udstillingslokaler samt udendørs på centrets naturarealer.


 

VIGTIGE DATOER

25.03.2019   Tilmelding pr. e-mail

01.04.2019   Frist for indlevering af digitalt bedømmelsesmateriale

29.04.2019   Ansøgerne modtager besked om evt. optagelse af værker på udstillingen

26.05.2019   Fernisering

31.08.2019   Sidste udstillingsdag


 

TILMELDING

Ansøgning om optagelse på KLIMAKUNST 2019 - nordiske udtryk starter med tilmelding på anette@rebildcentret.dk senest den 25. marts 2019. Ansøger bedes oplyse navn, fødselsdato og -år, adresse, tlf.nr., e-mail og evt. egen kunstnerwebsite.


 

BEDØMMELSE/UDVÆLGELSE

Hver kunstner kan søge om optagelse af maksimum 5 værker.
Ansøgeren er ikke anonym under udvælgelsen.
Der arbejdes med enhedscensur, således at den samlede udvælgelseskomité tager stilling til samtlige indsendte værker. Der fastlægges derfor ingen kategorier til censureringen.


 

BEDØMMELSESMATERIALE

Der modtages udelukkende digitalt bedømmelsesmateriale.
Det kan være fotografier eller film, der gengiver eksisterende værker eller beskrivelse af idéer til nye værker inkl. udførlige skitser eller fotografier af modeller.

 

Der kan indsendes følgende filformater: Jpeg, PDF (A4) og Powerpoint.
Billeder i jpeg-format skal være mindst 3600 pixels på den længste led, så det er muligt at zoome ind på detaljer.
Video-filer bedes indsendt som mp4.
Lydfiler bedes indsendt som mp3.

Materiale til bedømmelse sendes til anette@rebildcentret.dk sammen med en værkliste med oplysning om værkernes titel, størrelse, materialer og evt. salgspriser. Fylder materialet tilsammen mere end 10 Mb sendes det til

anette@rebildcentret.dk via www.wetransfer.com.

 

ØKONOMI

Som privat kulturcenter uden offentlig støtte bestræber Rebildcentret sig på at gennemføre væsentlige fyrtårnsarrangementer som KLIMAKUNST 2019 - nordiske udtryk under overkommelige budgetter.
 

Det betyder at

-     det er gratis at ansøge og indsende værkforslag til bedømmelse.

-     der er intet deltagergebyr og intet honorar i forbindelse med selve
      udstillingen.

-     Rebildcentret ud fra konkret ansøgning kan yde økonomisk tilskud til
      rejseudgifter i forbindelse med etablering/færdiggørelse af værker i
      Rebildcentret samt til forsendelse af kunstværker.

 

FORSIKRING

Det påhviler udstilleren selv at forsikre sine værker under transporten til og fra Rebildcentret. I udstillingsperioden er kunstværker i velkomstbygningen omfattet af Rebildcentrets forsikring hos Gjensidige Forsikring.

Centrets udendørs arealer er ikke indhegnet og værker opstillet her omfattes ikke af forsikringen.


 

SALG AF VÆRKER

Ved salg af værker i udstillingsperioden beregnes 20% af salgsprisen i provision til Rebildcentret. Kunstneren bedes indregne dette i salgsprisen.

 

 

MARKEDSFØRING

Udstillingen annonceres på sociale medier samt i lokale, regionale og landsdækkende danske dagblade. Udstillingen omtales endvidere på Rebildcentrets website www.rebildcentret.dk samt i Rebildcentrets årsfolder, der trykkes i 20.000 eksemplarer.

Rebildcentret udsender pressemeddelelser og inviterer regionale og landsdækkende medier både i forbindelse med ferniseringen og ved særlige events i løbet af udstillingsperioden. Rebildcentret udarbejder et trykt udstillingskatalogkatalog.

 

 

 

 

PRAKTISK INFORMATION

 

ARRANGØR OG UDSTILLINGSSTED
Rebildcentret
Røde Møllevej 4
9520 Skørping

Kontaktperson: Anette Bruun Hansen
anette@rebildcentret.dk
Tlf.  98 37 51 12 / 98 37 55 00
www.rebildcentret.dk

Rebildcentret er et privat kulturcenter ved foden af Rebild Bakker i Himmerland.
KLIMAKUNST 2018 - nordiske udtryk vises i velkomstbygningens 450 m2 store udstillingslokaler samt udendørs på centrets naturarealer.

 

VIGTIGE DATOER
15.12.2017    Tilmelding pr. e-mail
10.01.2018    Frist for indlevering af digitalt bedømmelsesmateriale
01.02.2018    Ansøgerne modtager besked om evt. optagelse af værker på udstillingen
24.03.2018    Fernisering
31.08.2018    Sidste udstillingsdag

 

TILMELDING
Ansøgning om optagelse på KLIMAKUNST 2018 – nordiske udtryk starter med tilmelding på info@rebildcentret.dk senest den 15. december 2017. Ansøger bedes oplyser navn, fødselsdato og -år, adresse, tlf.nr., e-mail og evt. egen kunstnerwebsite.

 

BEDØMMELSE/UDVÆLGELSE
Hver kunstner kan søge om optagelse af maksimum 5 værker.
Ansøgeren er ikke anonym under udvælgelsen.
Der arbejdes med enhedscensur, således at den samlede udvælgelseskomité tager stilling til samtlige indsendte værker. Der fastlægges derfor ingen kategorier til censureringen.

 

BEDØMMELSESMATERIALE
Der modtages udelukkende digitalt bedømmelsesmateriale.
Det kan være fotografier eller film, der gengiver eksisterende værker
eller beskrivelse af idéer til nye værker inkl. udførlige skitser eller fotografier af modeller.


Der kan indsendes følgende filformater: Jpeg, PDF (A4) og Powerpoint.
Billeder i jpeg-format skal være mindst 3600 pixels på den længste led, så det er muligt at zoome ind på detaljer.
Videofiler bedes indsendt som mp4.
Lydfiler bedes indsendt som mp3.


Materiale til bedømmelse sendes til info@rebildcentret.dk sammen med en værkliste med oplysning om værkernes titel, størrelse, materialer og evt. salgspriser.
Fylder materialet til sammen mere end 10 Mb sendes det til
info@rebildcentret.dk via www.wetransfer.com.

 

ØKONOMI
Som privat kulturcenter uden offentlig støtte bestræber Rebildcentret sig på at gennemføre væsentlige fyrtårnsarrangementer som KLIMAKUNST 2018 – nordiske udtryk under overkommelige budgetter. Det betyder at

- det er gratis at ansøge og indsende værkforslag til bedømmelse.
- der er intet deltagergebyr og intet honorar i forbindelse med selve udstillingen.
- Rebildcentret ud fra konkret ansøgning kan yde økonomisk tilskud til rejseudgifter i forbindelse med etablering/færdiggørelse af værker i Rebildcentret samt til forsendelse af kunstværker.

 

FORSIKRING
Det påhviler udstilleren selv at forsikre sine værker under transporten til og fra Rebildcentret.
I udstillingsperioden er kunstværker i velkomstbygningen omfattet af Rebildcentrets forsikring hos Gjensidig Forsikring.
Centrets udendørs arealer er ikke indhegnet og værker opstillet her omfattes ikke af forsikringen.

 

SALG AF VÆRKER
Ved salg af værker i udstillingsperioden beregnes 25% af salgsprisen i provision til Rebildcentret. Kunstneren bedes indregne dette i salgsprisen.  

 

MARKEDSFØRING
Udstillingen annonceres på sociale medier samt i lokale, regionale og landsdækkende Udstillingen annonceres på sociale medier samt i lokale, regionale og landsdækkende danske dagblade. Udstillingen omtales endvidere på Rebildcentrets website www.rebildcentret.dk samt i Rebildcentrets årsfolder, der trykkes i 20.000eksemplarer.
Rebildcentret udsender pressemeddelelser og inviterer regionale og landsdækkende medier både i forbindelse med ferniseringen og ved særlige events i løbet af udstillingsperioden.
Rebildcentret udarbejder et trykt udstillingskatalogkatalog.