KLIMAKUNST 2018 - nordiske udtryk

OPEN CALL

 

 

 

Kunstnere fra Grønland, Island, Færøerne, Finland, Sverige, Norge og Danmark indbyrdes til at bidrage med værker til udstillingen KLIMAKUNST 2018 - nordiske udtryk, som vises i Rebildcentret fra den 24. marts til den 31. august 2018.

 

I 2016 gennemførte Rebildcentret sin første udstilling af nordisk kunst, der forholder sig til de globale klimaudfordringer. Ved hjælp af kunsten ønskede Rebildcentret at øge interessen for klimaspørgsmål, og ved hjælp af temaet klima ønskede vi tillige at øge interessen for kunst. Med opfindsomhed, følsomhed og humor gjorde de 16 håndplukkede udstillere klimaspørgsmålene nærværende for publikum, hver på deres måde. Læs mere om KLIMAKUNST 2016 her

 

Med open call for KLIMAKUNST 2018 – nordiske udtryk går vi et skridt videre med henblik på at starte en fast tradition for en censureret udstilling med fokus på klima hvert andet år.  Derved håber vi at fastholde såvel kunstneres som publikums fokus på klimaforandringerne, som giver særlige udfordringer i de nordiske lande. Udstillingerne har også til formål at styrke det nordiske samarbejde ved at skabe kendskab til - og relationer mellem - kunstnere på tværs af de nordiske landegrænser. Rebildcentret ønsker således at medvirke til udvikling af et netværk for klimakunst ud fra de fælles nordiske værdier: møde, samtale, samarbejde, refleksion, tillid og gensidig respekt.

 

Til formålet har Rebildcentret nedsat en censurkomité med den grønlandske billedkunstner Bolatta Silis-Høegh, billedhugger Jens Galschiøt (DK), kunstfotograf Niels Fabæk (DK), komponist Ane Østergaard (DK) og klimaforkæmper Sussi Handberg (DK). På baggrund af digitalt bedømmelsesmateriale sammensætter komitéen udstillingen ud fra værkernes kunstneriske kvalitet og deres relevans i forhold til temaet klima. Alle visuelle kunstneriske udtryk er velkomne herunder land art, som kan etableres på centrets naturarealer.  Indsæt link til side med billeder her.

 

I løbet af udstillingsperioden forventer Rebildcentret at gennemføre særlige events i samarbejde med enkelte udstillende kunstnere. Det kan være workshops, foredrag eller performance.Se deltagerbetingelser og praktisk information nedenfor.

 

 

 

 

PRAKTISK INFORMATION

 

ARRANGØR OG UDSTILLINGSSTED
Rebildcentret
Røde Møllevej 4
9520 Skørping

Kontaktperson: Anette Bruun Hansen
anette@rebildcentret.dk
Tlf.  98 37 51 12 / 98 37 55 00
www.rebildcentret.dk

Rebildcentret er et privat kulturcenter ved foden af Rebild Bakker i Himmerland.
KLIMAKUNST 2018 - nordiske udtryk vises i velkomstbygningens 450 m2 store udstillingslokaler samt udendørs på centrets naturarealer.

 

VIGTIGE DATOER
15.12.2017    Tilmelding pr. e-mail
10.01.2018    Frist for indlevering af digitalt bedømmelsesmateriale
01.02.2018    Ansøgerne modtager besked om evt. optagelse af værker på udstillingen
24.03.2018    Fernisering
31.08.2018    Sidste udstillingsdag

 

TILMELDING
Ansøgning om optagelse på KLIMAKUNST 2018 – nordiske udtryk starter med tilmelding på info@rebildcentret.dk senest den 15. december 2017. Ansøger bedes oplyser navn, fødselsdato og -år, adresse, tlf.nr., e-mail og evt. egen kunstnerwebsite.

 

BEDØMMELSE/UDVÆLGELSE
Hver kunstner kan søge om optagelse af maksimum 5 værker.
Ansøgeren er ikke anonym under udvælgelsen.
Der arbejdes med enhedscensur, således at den samlede udvælgelseskomité tager stilling til samtlige indsendte værker. Der fastlægges derfor ingen kategorier til censureringen.

 

BEDØMMELSESMATERIALE
Der modtages udelukkende digitalt bedømmelsesmateriale.
Det kan være fotografier eller film, der gengiver eksisterende værker
eller beskrivelse af idéer til nye værker inkl. udførlige skitser eller fotografier af modeller.


Der kan indsendes følgende filformater: Jpeg, PDF (A4) og Powerpoint.
Billeder i jpeg-format skal være mindst 3600 pixels på den længste led, så det er muligt at zoome ind på detaljer.
Videofiler bedes indsendt som mp4.
Lydfiler bedes indsendt som mp3.


Materiale til bedømmelse sendes til info@rebildcentret.dk sammen med en værkliste med oplysning om værkernes titel, størrelse, materialer og evt. salgspriser.
Fylder materialet til sammen mere end 10 Mb sendes det til
info@rebildcentret.dk via www.wetransfer.com.

 

ØKONOMI
Som privat kulturcenter uden offentlig støtte bestræber Rebildcentret sig på at gennemføre væsentlige fyrtårnsarrangementer som KLIMAKUNST 2018 – nordiske udtryk under overkommelige budgetter. Det betyder at

- det er gratis at ansøge og indsende værkforslag til bedømmelse.
- der er intet deltagergebyr og intet honorar i forbindelse med selve udstillingen.
- Rebildcentret ud fra konkret ansøgning kan yde økonomisk tilskud til rejseudgifter i forbindelse med etablering/færdiggørelse af værker i Rebildcentret samt til forsendelse af kunstværker.

 

FORSIKRING
Det påhviler udstilleren selv at forsikre sine værker under transporten til og fra Rebildcentret.
I udstillingsperioden er kunstværker i velkomstbygningen omfattet af Rebildcentrets forsikring hos Gjensidig Forsikring.
Centrets udendørs arealer er ikke indhegnet og værker opstillet her omfattes ikke af forsikringen.

 

SALG AF VÆRKER
Ved salg af værker i udstillingsperioden beregnes 25% af salgsprisen i provision til Rebildcentret. Kunstneren bedes indregne dette i salgsprisen.  

 

MARKEDSFØRING
Udstillingen annonceres på sociale medier samt i lokale, regionale og landsdækkende Udstillingen annonceres på sociale medier samt i lokale, regionale og landsdækkende danske dagblade. Udstillingen omtales endvidere på Rebildcentrets website www.rebildcentret.dk samt i Rebildcentrets årsfolder, der trykkes i 20.000eksemplarer.
Rebildcentret udsender pressemeddelelser og inviterer regionale og landsdækkende medier både i forbindelse med ferniseringen og ved særlige events i løbet af udstillingsperioden.
Rebildcentret udarbejder et trykt udstillingskatalogkatalog.