DEN HIMMERLANDSKE UDVANDRING

Henning Bender, som er tidligere leder af Det Danske Udvandrerarkiv, vil øse af sin omfattende viden om den himmerlandske udvandring fra 1850 til 1914.

HVAD: Foredrag med Mag. art. Henning Bender
HVORNÅR: Tirsdag den 8. september kl. 19:00
HVOR: Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping
ARRANGØR: Midthimmerlands Folkeuniversitet
SAMMENHÆNG: Rebild Kommunes Kulturuger og NYE HORISONTER
TILMELDING: Senest 28/8 til Jørgen Gjedsted,98 37 25 33 / joergen.gjedsted@gmail.com
BILLETTER: 90 kr. Indbetaling på konto 9349 2310000089 


Danmark var i årene 1850-1914 et af de lande i Europa der havde den største udvandring i forhold til befolkningens størrelse, Himmerland en af de dele af landet hvorfra flest rejste. I begyndelsen af religiøse grunde, men fra sidst i 1880’erne drevet af ønsket om et bedre liv, med de bedre lønforhold og udviklingsmuligheder der særligt kunne findes i Nordamerika. Samtidigt blev rejsen billigere og lettedes af de nye dampskibe og tog.                                                

Henning Bender vil øse af sin omfattende viden om den danske udvandring. Han var 1989-2008 leder af Det danske udvandrerarkiv i Aalborg. Henning Bender vil fortælle om fra hvilke sogne og byer udvandrerne fra Himmerland kom. Om hvem de var, og hvorfor, hvornår og hvordan de rejste, og han vil vise egne fotografier fra de steder i det fremmede hvor himmerlændingene særligt slog sig ned.