"KILDER TIL LIV" kommer hele vejen rundt

Rebildcentret ligger i Nordeuropas mest kilderige egn. Her midt i Himmerland strømmer vandet op af undergrunden i et utal af både kendte og ukendte kilder. Kildevandet giver liv til dyr og planter – og til menneskets foretagsomhed og fantasi.

Kalken i undergrunden er årsag til de mange kilder, og til at Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer blev etableret. Men hvordan blev kalken til ? Og hvornår ?

Start din rundtur i udstillingen med spiralen, som illustrerer Jordens udvikling. Se, læs og hør om de forskellige typer af kilder, om livet i kilderne og om kildernes kulturhistorie med mytologi, vandmøller, helligkilder og meget mere.

 Et besøg i udstillingen KILDER TIL LIV kan med fordel indgå i folkeskolernes undervisning.