KLIMAKUNST 2019 - nordiske udtryk

 

 

OPEN CALL

Kunstnere fra Grønland, Island, Færøerne, Finland, Sverige, Norge og Danmark indbyrdes til at bidrage med værker til udstillingen KLIMAKUNST 2019 - nordiske udtryk, som vises i Rebildcentret fra den 26. maj 2019 til den 31. august 2019. 

 
I 2016 gennemførte Rebildcentret sin første udstilling af nordisk kunst, der forholder sig til de globale klimaudfordringer. Ved hjælp af kunsten ønskede Rebildcentret at øge interessen for klimaspørgsmål, og ved hjælp af temaet klima ønskede vi tillige at øge interessen for kunst. Med opfindsomhed, følsomhed og humor gjorde de 16 håndplukkede udstillere klimaspørgsmålene nærværende for publikum, hver på deres måde. Læs mere om KLIMAKUNST 2016 på www.rebildcentret.dk/klimakunst.
 
Med open call for KLIMAKUNST 2019 - nordiske udtryk går vi et skridt videre med henblik på at starte en fast tradition for en censureree udstillinger med fokus på klimaet. Derved håber vi at fastholde såvel kunstneres som publikums fokus på klimaforandringerne, som giver særlige udfordringer i de nordiske lande. Udstillingerne har også til formål at styrke det nordiske samarbejde ved at skabe kendskab til - og relationer mellem - kunstnere på tværs af de nordiske landegrænser. Rebildcentret ønsker således at medvirke til udvikling af et netværk for klimakunst ud fra de fælles nordiske værdier: møde, samtale, samarbejde, refleksion, tillid og gensidig respekt.
 
Til formålet har Rebildcentret nedsat en censurkomité med den grønlandske billedkunstner Bolatta Silis-Høegh, billedhugger Jens Galschiøt (DK), kunstfotograf Niels Fabæk (DK), komponist Ane Østergaard (DK) og klimaforkæmper Sussi Handberg (DK). På baggrund af digitalt bedømmelsesmateriale sammensætter komitéen udstillingen ud fra værkernes kunstneriske kvalitet og deres relevans i forhold til temaet klima. Alle visuelle kunstneriske udtryk er velkomne herunder land art, som kan etableres på centrets naturarealer. 
 
I løbet af udstillingsperioden forventer Rebildcentret at gennemføre særlige events i samarbejde med enkelte udstillende kunstnere. Det kan være work-shops, foredrag eller performances.
 
Se deltagerbetingelser og praktisk information nedenfor.
 
 

 

ARRANGØR OG UDSTILLINGSSTED

Rebildcentret
Røde Møllevej 4
9520 Skørping
Tlf.  98 37 51 12 / 98 37 55 00
www.rebildcentret.dk


Kontaktperson:
Anette Bruun Hansen
anette@rebildcentret.dk

 

Rebildcentret er et privat kulturcenter ved foden af Rebild Bakker i Himmerland. KLIMAKUNST 2019 - nordiske udtryk vises i centrets udstillingslokaler samt udendørs på centrets naturarealer.


 

VIGTIGE DATOER

25.03.2019   Tilmelding pr. e-mail

01.04.2019   Frist for indlevering af digitalt bedømmelsesmateriale

29.04.2019   Ansøgerne modtager besked om evt. optagelse af værker på udstillingen

26.05.2019   Fernisering

31.08.2019   Sidste udstillingsdag


 

TILMELDING

Ansøgning om optagelse på KLIMAKUNST 2019 - nordiske udtryk starter med tilmelding på anette@rebildcentret.dk senest den 25. marts 2019. Ansøger bedes oplyse navn, fødselsdato og -år, adresse, tlf.nr., e-mail og evt. egen kunstnerwebsite.


 

BEDØMMELSE/UDVÆLGELSE

Hver kunstner kan søge om optagelse af maksimum 5 værker.
Ansøgeren er ikke anonym under udvælgelsen.
Der arbejdes med enhedscensur, således at den samlede udvælgelseskomité tager stilling til samtlige indsendte værker. Der fastlægges derfor ingen kategorier til censureringen.


 

BEDØMMELSESMATERIALE

Der modtages udelukkende digitalt bedømmelsesmateriale.
Det kan være fotografier eller film, der gengiver eksisterende værker eller beskrivelse af idéer til nye værker inkl. udførlige skitser eller fotografier af modeller.

 

Der kan indsendes følgende filformater: Jpeg, PDF (A4) og Powerpoint.
Billeder i jpeg-format skal være mindst 3600 pixels på den længste led, så det er muligt at zoome ind på detaljer.
Video-filer bedes indsendt som mp4.
Lydfiler bedes indsendt som mp3.

Materiale til bedømmelse sendes til anette@rebildcentret.dk sammen med en værkliste med oplysning om værkernes titel, størrelse, materialer og evt. salgspriser. Fylder materialet tilsammen mere end 10 Mb sendes det til

anette@rebildcentret.dk via www.wetransfer.com.

 

ØKONOMI

Som privat kulturcenter uden offentlig støtte bestræber Rebildcentret sig på at gennemføre væsentlige fyrtårnsarrangementer som KLIMAKUNST 2019 - nordiske udtryk under overkommelige budgetter.
 

Det betyder at

-     det er gratis at ansøge og indsende værkforslag til bedømmelse.

-     der er intet deltagergebyr og intet honorar i forbindelse med selve
      udstillingen.

-     Rebildcentret ud fra konkret ansøgning kan yde økonomisk tilskud til
      rejseudgifter i forbindelse med etablering/færdiggørelse af værker i
      Rebildcentret samt til forsendelse af kunstværker.

 

FORSIKRING

Det påhviler udstilleren selv at forsikre sine værker under transporten til og fra Rebildcentret. I udstillingsperioden er kunstværker i velkomstbygningen omfattet af Rebildcentrets forsikring hos Gjensidige Forsikring.

Centrets udendørs arealer er ikke indhegnet og værker opstillet her omfattes ikke af forsikringen.


 

SALG AF VÆRKER

Ved salg af værker i udstillingsperioden beregnes 20% af salgsprisen i provision til Rebildcentret. Kunstneren bedes indregne dette i salgsprisen.

 

 

MARKEDSFØRING

Udstillingen annonceres på sociale medier samt i lokale, regionale og landsdækkende danske dagblade. Udstillingen omtales endvidere på Rebildcentrets website www.rebildcentret.dk samt i Rebildcentrets årsfolder, der trykkes i 20.000 eksemplarer.

Rebildcentret udsender pressemeddelelser og inviterer regionale og landsdækkende medier både i forbindelse med ferniseringen og ved særlige events i løbet af udstillingsperioden. Rebildcentret udarbejder et trykt udstillingskatalogkatalog.