KLIMAKUNST 2016
UDSTILLINGSPERIODE: 5. MARTS - 5. JUNI 2016
LØRDAG, SØNDAG OG HELLIGDAGE: KL. 10:00 - 17:00

 

 

OM KLIMAKUNST 2016

I kunstnernes værksteder og notesbøger boblede den klimarelaterede kreativitet allerede tilbage i 1970´erne. Siden har de klimatiske udfordringer fået en fremtrædende plads i de politiske dagsordner og i den offentlige debat. Alligevel er det kun i korte momenter, at klimakunsten kommer op til overfladen, som for eksempel i 2009 under FN´s klimatopmøde COP15 i København. Siden har den sjældent trukket store overskrifter og opmærksomhed, selvom flere og flere kunstnere forholder sig til emnet, ligesom resten af befolkningen. 
Det vil vi gerne råde bod på med udstillingen KLIMAKUNST.

Ved hjælp af kunsten ønsker vi at øge interessen for klimaspørgsmål, og ved hjælp af temaet klima ønsker vi at øge interessen for kunst. Først og fremmest ønsker vi at give den besøgende en spændende, eftertænksom og berigende oplevelse.

Grundtanken bag udstillingen KLIMAKUNST er at åbne mulighed for mange konstruktive ”møder”. Mødet mellem videnskabens fakta og det menneskelige sind afspejles direkte i kunstværkerne med ængstelse, virketrang og opfindsomhed. Udstillingen kan ses som et møde mellem alvor og leg, mellem dommedag og eksistentiel livsgnist. Mødet mellem de mange deltagende kunstnere er samtidigt mødet mellem det internationale og det lokale. I udstillingen opstår også det utraditionelle møde mellem billedkunst og poesi. 

KLIMAKUNST søger at skabe lokalt medejerskab om globale 
udfordringer, og derfor er det centralt at lokale kunstnere og digtere samt unge fra Rebild Kulturskole bidrager til udstillingen side om side med de landskendte og internationalt anerkendte. 

KLIMAKUNST er en af de mangfoldige borgerskabte aktiviteter under Rebild Kommunes tredje klimakampagne Klima Rebild 2016. 

Udstillingen KLIMAKUNST kunne ikke gennemføres uden den store opbakning og hjælpsomhed, som vi har mødt fra såvel udstillere som øvrige samarbejdspartneres side. Vi takker for økonomisk støtte fra Rebild Kommunens Klima Rebild-pulje, Region Nordjyllands Kulturpulje og Jutlander Bank A/S.

UDSTILLERE:
Bente Elisabeth Endresen
Bolatta Silis-Høegh
Charlotte Meng 
Hartvig Stenholdt Hansen
Jacob Fuglsang Mikkelsen
Jakob Dall 
Jens Galschiøt
Kristina Stoltz
Little Sun / Rebildcentret
Michael Sasserson
Mogens Otto Nielsen
Niels Fabæk
Pia Tafdrup
Søren Assenholt 
Søren Lyngbye
Thorkild Bjørnvig
Tulle Ruth
Vibeke Sunde