SMAG PÅ HIMMERLAND

Rebildcentret, som ligger midt i Himmerlands pragtfulde natur vil i fremtiden kunne tilbyde en bred vifte af lokale fødevarer, der er produceret i samklang med omgivelserne. Der er planer om at åbne en gårdbutik, men allerede nu kan du se, hvordan ørreder bliver opdrættet i et traditionelt dambrug.

HISTORISK OG ØKOLOGISK DAMBRUGSDRIFT

I Gravlevdalen kan du opleve to af de få dambrug, som stadig opdrætter ørreder i jordbassiner. De jyske ådale var op gennem 1900-tallet stærkt prægede af disse anlæg, hvoraf næsten alle nu er sløjfet eller totalt moderniseret. I Thingbæk Museumsdambrug formidles et autentisk stykke jysk kulturhistorie i fuld funktion og med kildevand direkte fra undergrunden. I Rebildcentrets gårdbutik bliver der mulighed for at købe fisk med hjem fra såvel Thingbæk Museumsdambrug som Skillingbro Økologiske Dambrug, som ligger lige i nærheden.