SMAG PÅ HIMMERLAND

I Himmerlands pragtfulde natur frembringes en bred vifte af lokale fødevarer, der er produceret i samklang med omgivelserne. Rebildcentrets Gårdbutik slog  dørene op for første gang i foråret 2019. Her kan man blandt andet købe lamme- og oksekød samt skind fra egen besætning. Dyrene afgræsser og plejer derved fredede naturarealer. Læs mere om gårdbutikken HER.

HISTORISK OG ØKOLOGISK DAMBRUGSDRIFT

I Gravlevdalen kan du opleve to af de få dambrug, som stadig opdrætter ørreder i jordbassiner. De jyske ådale var op gennem 1900-tallet stærkt prægede af disse anlæg, hvoraf næsten alle nu er sløjfet eller totalt moderniseret. I Thingbæk Museumsdambrug formidles et autentisk stykke jysk kulturhistorie i fuld funktion og med kildevand direkte fra undergrunden. I Rebildcentrets gårdbutik bliver der mulighed for at købe fisk med hjem fra såvel Thingbæk Museumsdambrug som Skillingbro Økologiske Dambrug, som ligger lige i nærheden.