REBILDCENTRETS DAGBOG 2013 -2015

Her på siden kan du læse om noget af alt det, der foregik i Rebildcentret fra 2013 til om med 2015.

 

TV2 NORDS REPORTAGE FRA EN STEMNINGSFULD STEFANSDAG

26. ndecember 2015

 

Det blev en rigtig hyggelig  og velbesøgt 2. juledag både i minerne og inde i centret, hvor mange gæster benyttede sig af muligheden for at se Ørnebjerg-udstillingen, inden den blev taget ned. Mange var kommet specielt for at høre forfatter Helge Qvistorff fortælle om almueliv og malerkunst på bakkeknuden ovre på den anden side af Gravlev Ådal. Tak for en dejlig dag med hyggelig trængsel.

I indslaget fra TV2 NORD kan du høre Morten Porsborg synge klassiske julesatser i de underjordiske sale. Senere fik han selskab på scenen af sopranen  Derefter jazzede gruppen "Det var Sørens" stemningen i dybet op. En af gæsterne har filmet de dygtige unge sangere fremføre "En stjerne skinner i nat". Du kan se og høre den på Gurli jensens facebook 
HER.

 

 

BILLEDER FRA EN VELBESØGT STEFANSDAG

TV2 NORD TIL LUCIA HOS OS

UDSTILLINGSLOKALE INDVIET SOM KONCERTSAL

29. november 2015

 

Søndag den 29. november blæste kvintetten Carion udstillingslokalet på 1. sal om til en koncertsal. Kvintetten, som består af Egils Upatnieks, Niels Anders Vedsten Larsen, Dora Seres, David M.A.P. Palmquist og Egils SefersRebild, spillede værker af Ibert, Carl Nielsen, Montague, Bartók, Farkas og Liszt - og det helt uden noder.

Tak til Rebild Musikforening for at bringe den skønne musik til Thingbæk.

 

SOLSKIN PÅ ØRNEBJERGUDSTILLINGEN

22. november 2015

 

Tryk på et af billederne ovenfor og kom ind i galleriet af billeder fra en ganske særlig dag i Rebildcentret, hvor Helge Qvistorff præsenterede sin nye bog PORTRÆT AF ØRNEBJERG, og vi åbnede en udstilling med samme titel.

Dagen startede med VIP-tur til Ørnebjerg og Buderupholm for
maleren og grafikeren Hans Nikolaj Hansens efterkommere. Det var Hans Nikolaj og Ella, der købte Ørnebjerg i 1917 og opførte en smuk villa på bakkeknudens top, efter at Aktieselskabet Ørnebjerg var opløst, og de tilknyttede kunstnere have lukket døren til det fælles atelier nede i dalen for sidste gang.

Efter turen hyggede familien sig over en bid smørrebrød sammen med forfatter, forlægger og personalet i Rebildcentret. 
Og så var der ellers reception/fernisering med taler, vin, chips, lur-trut, bogsignering, film, barndomsminder, billedkiggeri og masser af hyggesnak.

Tak til alle gæsterne for en festlig dag.

 

ARTIKEL I NORDJYSKE OM ØRNEBJERG-RECEPTION OG -FERNISERING

BILLEDER FRA VELBESØGT FLAGERMUSDAG

 

14. oktober 2015
 

Tryk på et af billederne ovenfor og kom ind i galleriet af billeder fra en særdeles velbesøgt flagermusdag med kreativt halloween-værksted, flagermustur i den pyntede mine, heksetur, heksekost- og amuletfremstilling og varm hyldebærsaft over bål. Læs også Nordjyske Stiftstidenes reportage fra dagen. 

 

NORDJYSKES ARTIKEL OM FLAGERMUSDAGEN

DE FANDT LYKKEN

 

16. september 2015
 

Ovenfor er billeder fra en rigtig spændende aften, hvor journalist og forfatter Ole Sønnichsen  fortalte om udvalgte danske udvandrerskæbner.

FULDT HUS

 

8. september 2015
 

Den tidligere leder af Det Danske Udvandrerarkiv i Aalborg, Henning Bender, er en sand vidensbank, når det kommer til emnet udvandring. Og udvandringen er et emne, som nutidens himmerlændingene hellere end gerne vil høre om. Det viste fremmødet til foredraget "Den oversøiske udvandring fra Himmerland 1850 til 1914" i Rebildcentret tirsdag aften.

Midthimmerlands Folkeuniversitet havde taget initiativ til foredraget med Henning Bender, og formand Jørgen Gjedsted havde på forhånd modtaget omkring 40 tilmeldinger til arrangementet. Mindst 15 tilhørere dukkede op spontant, så der måtte bæres flere stole op i centrets foredragssal, som blev fyldt helt op med koncentrerede tilhørere. For der var virkelig mange interessante informationer at koncentrere sig om, men også anvisning til, hvordan man selv kan finde information om udvandrede slægtninge eller om udvandring fra et bestemt sogn via databasen på
Udvandrerarkivets hjemmeside. For at gøre det hele nærværende og konkret viste Bender, hvad der dukker op af databasens dyb, hvis man indtaster søgeordene "Gravlev Sogn". For hvorfor ikke tage udgangspunkt i netop det sted, hvor folk fra blandt andet Øster Hornum, Støvring og Sejlstrup var stimlet sammen tirsdag aften? Det viste sig, at 36 personer fra Gravlev Sogn er registreret i databasen, og at mange af dem har Bach som efternavn. Fra 1869 og fremefter blev alle danskere, der købte billet til oversøiske destinationer registreret af Københavns Politi med navn, alder, stilling, sidste opholdssted og bestemmelsessted. Den systematiske registrering betyder, at der findes et enormt datamateriale at udforske, og Bender har virkelig forstået at udnytte disse gamle informationer.

Der er ingen grund til at fortvivle, hvis enkelte historier undslap tirsdag aften. Henning Bender har nemlig lagt slides fra foredraget på sin hjemmeside sammen med sine øvrige foredrag og desuden et utal af artikler om udvandring. 

Efter en times videns-bombardement var der pause, hvor tilhørerne hyggesnakkede, nød is fra centrets  kiosk, og studerede Rebildcentrets del af udstillingen NYE HORISONTER. Derefter handlede det om de steder i USA, hvor de udvandrede himmerlændinge især slog sig ned, og Bender forklarede, hvorfor de slog sig ned netop her. Den tidligere arkivar har rejst i udvandrernes fodspor flere gange for at samle informationer hos danskernes efterkommere – og han har haft kameraet med på turene. Billeder fra de områder, hvor vores landsmænd dannede dansker-ghettoer, og hvor man har holdt det danske i hævd bl.a. gennem arkitekturen, fik mange tilhørere til at trække på smilebåndet. Set herhjemme fra virker en by som Solvang i Californien nærmest som en parodi på det danske.  

Aftenen sluttede med en runde af gode spørgsmål og grundige svar. En tilhører stillede danskernes meget forskellige holdninger til nutidens immigranter sydfra op mod den generelt positive opfattelse af egne landsmænds udvandring fra håbløshed og fattigdom for 100 - 170 år siden. Henning Bender måtte give tilhøreren ret i, at der let opstår en ulogisk forskel i synet på forskellige mennesker, selvom de står i nogenlunde samme situation.   

Foredraget med Henning Bender var nummer to i en række på tre foredrag om udvandring. Det sidste finder sted på Spillemands-, jagt- og Skovbrugsmuseet i Rebild onsdag den 16. september k. 19. Her vil journalist og forfatter Ole Sønnichsen, som er aktuel med 2. bind i værket "Rejsen til Amerika" fortælle om enkelte danske udvandrerskæbner under titlen "Jagten på lykken". Foredraget er arrangeret af Rold Skov Museerne i samarbejde med Rebild Bibliotekerne. 
Læs mere
HER.

 

ARTIKEL OM EN AFTEN I REBILDCENTRET

29. august 2015
 

Nordjyske Stiftstidende bragte i dag artiklen ovenfor på avisens Rebild-sider.

 

DET GEMTE OG GLEMTE KOM FREM

27. august 2015
 

Da lyset begyndte at svinde tordag aften, samledes ca. 45 mennesker i Rebildcentrets foredragssal for at høre om et hidtil mørklagt kapitel i damnarkshistorien. Ægteparret Sørensen og Peña-Guillén var kommet fra Vejle for at berette om 48 familier, som den danske stat i 1938 fik til at udvandre til Venezuela, hvor de efter aftale med den venezuelanske stat skulle starte en landbrugskoloni.

Ægteparret har selv gravet historien frem fra både danske og venezuelanske arkiver, som de i første omgang blev nægtet adgang til. Havde Catalinas Peña-Guillén ikke været både jurist og sydamerikaner var det nok ikke lykkedes at få historien frem i dagens lys. Men det gjorde det, og det fik tilhørerne i Rebildcentret megen glæde. De lyttede opmærksomt til beretninger om forventningens glæde, slid, nabohjælp, sladder, integration, skuffelse og ansvarsforflygtigelse, imens tusmørket lidt efter lidt skabte juleagtig hygge i foredragssalen.

Der blev stillet mange spørgsmål til foredragsholderne både på tomandshånd i pausen og under spørgerunden efter at powerpointshowet var lukket ned og loftslyset tændt.

De aller fleste tilhørere gik hjem med ny indsigt i vores forhistorie og alle med en opfordring til at følge med i noget af alt det der sker i Mellem- og Sydamerika, men som medierne sjældent beretter om. Som dansk-sydamerikansk par er det naturligt for Cataline og Jesper at holde sig orienteret sydvest over, og de deler deres observationer på hjemmesiden www.dennyeverden.dk. Her kan man også læse om parrets  projekter bl.a. om den bog, de i øjeblikket arbejer på. Måske kommer Catalina og Jesper forbi igen om et års tid og beretter om et dansk piratskib.

Efter arrangementet faldt vores husheksen Dannie Druehyld i snak med Catalina om heksekunster og kloge folk i Sydamerika. På billederne viser hun foredragsholderne rundt i Heksens Værksted.

Det næste foredrag under projektet NYE HORISONTER foregår den 8. september kl 19 i Rebildcentrets foredragssal. Læs mere HER.
 

 

GAVER PÅ VEJ

20. august 2015
 

Tak til alle de gæster, som i de sidste par uger har udfyldt spørgeskemaer i Rebildcentret, og derved deltaget i en konkurrence om boggaver. De udfyldte skemaer har gjort os klogere på, hvor og hvordan vi bedst kommer i kontakt med potentielle nye gæster. Vi har nu udtrukket en vinderne for uge 32 og uge 33. Tillykke til Tanja fra Ejby og Pernille fra Aalborg. Gaverne er på vej.

Vi fortsætter konkurrencen og spørgeskemaundersøgelsen et par uger endnu.

 

 

"NYE HORISONTER" I NORDJYSKE STIFTSTIDENDE - IGEN

31. juli 2015
 

Nordjyske Stiftstidendes journalist Margit Sig kom forbi, tog et kig på og fik en snak om udstillingen NYE HORISONTER.

 

 

"NYE HORISONTER" ER ÅBNET

5. juli 2015
 

Der var fart på i  Rold Skov Museerne op til den 4. juli, hvor den 3-delte udstilling NYE HORISONTER åbnede umiddelbart efter Rebildfestens officielle program. Borgmester Leon Sebbelin, som havde lovet at åbne udstillingen, kom ligesom en hel del af de mange ferniseringsgæster direkte ude fra de varme lyngbakker. Der var mindst lige så varmt på Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseets 1. sal, hvor den ene tredjedel af udstillingen var hængt op, og hvor feststemningen også  var trængt ind. Musikken spillede og snakken gik lystigt omkring det lange bord med dug, blomster, vin og beskøjter.

Beskøjterne havde Rebild Produktionsskole bagt til lejligheden, så ferniseringsgæsterne kunne få en lille fornemmelse af, hvordan de første danske udvandrere oplevede rejsen over Atlanten for mere end 150 år siden.  Både borgmesteren og Spillemandsmuseets leder Niels Jørn Østergaard fremhævede i deres taler det brede samarbejde, som har præger - og som fortsat præger - projektet NYE HORISONTER. Ud over samarbejdet mellem kommunens kulturforvaltning og de ansatte i Rebildselskabet, Rebildcentret og Spillemandsmuseet spiller frivillige lokale borgere en vigtig rolle. De har bidraget med fortællinger om udvandrede slægtninge, og et par ekstra flittige frivillige har fungeret som researchere og tekstforfattere til plancherne i Spillemandsmuseet. Bodil Tvedegaard, Britta E. Nielsen og Inger Marie Christensen fik hver en stor tak ved ferniseringen -  og en buket blomster.

Efter selve åbningen i Spillemandsmuseet var der gratis adgang til de øvrige dele af NYE HORISONTER i Blokhusmuseet og i Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer. Blokhusmuseet formidler historien om de danske udvandreres nye liv i Amerika og har dertil lånet materiale hos Danish Immigrant Museum i Elk Horn, USA..

Rebildcentrets del af NYE HORISONTER fokuserer på de danske udvandreres rejse med skib over Atlanten og på de kommercielle aspekter af den store udvandringsbølge fra 1850 til 1920. Derudover rummer udstillingen en afdeling om kunst + udvandring og en afdeling om indvandring til Danmark  gennem de sidste 500 år.

Den del af projektet vil udvikle sig i løbet af udstillingsperioden, som løber frem til den 31. oktober, og i den del af projektet spille lokale borgere også en afgørende rolle. I udstillingen hænger der allerede et stort kort over Himmerland. Der er placeret en blå knappenål i Støvring, 10 gule i Hobro, en hvid i Vebbestrup og røde i både Astrup og Gravlev. Nålene repræsenterer himmerlændinge, som er født uden for Danmarks grænser, og som ønsker at dele deres indvandrerhistorier med udstillingsgæsterne. Derved hjælper de Rebildcentret med at gøre emnet indvandring både lokalt og helt konkret. Rebildcentret vil gerne fejre mangfoldigheden i Himmerland og har derfor oprette #indvandrerHimmerland på facebook, hvor nye danskere selv kan uploade billeder til projektet og fortælle deres historier.  

De tre museer planlægger i øjeblikket foredrag om ind- og udvandring, som skal finde sted i forbindelse med kulturugerne i september. Derudover arbejdes der på undervisningsmateriale om udvandring til brug i folkeskoler og gymnasier, som også er inviteret til at samarbejde om projektforløb.

 

 

NORDJYSKE PÅ BESØG INDEN ÅBNINGEN AF "NYE HORISONTER"

3. juli 2015

Inden fernisering på  "NYE HORISONTER - udstilling om ind- og udvandring" besøgte NORDJYSKES journalist Anne Grethe Jensen de tre udstillingssteder.

 

 

GRUNDLOVSMØDET MED DEN SMUKKESTE UDSIGT

5. juni 2015

Sidste år prøvede vi noget nyt i Rebildcentret. Grundlovsmødet, som blev afholdt i dejligt vejr lige ved indgangen til Thingbæk Kalkminer blev så stor en succes, at vi  har valgt at skrive grundlovsmøde på den snart lange liste over årligt tilbagevendende arrangementer. Vejret var med os igen i år og antallet af såvel talere som gæster blev fordoblet. 

Kulturminister Marianne Jelved (R) færdes efterhånden hjemmevant i Rebild-Thingbæk-området, og hun havde selv ønsket at tale ved Rebildcentrets grundlovsmøde ligesom sidste år. Ministeren leverede endnu en lang, engageret og samtidig helt afslappet tale, hvor hun kom ind på mange forskellige spørgsmål vedrørende vores demokrati. Der blev også plads til både  barndomsminder og reflektioner over opgaver, som regeringen kunne have grebet anderledes an. 

Omkring 120 gæster deltog i fejringen af grundloven og 100 året for indførelse af valgretten til de tre F'er; fruentimmer, fattige og fjolser. Netop det kom viceborgmester i Aalborg, Daniel Nyboe Andersen (R) ind på i sin aktuelle og humoristiske grundlovstale.

Efter de to taler, fællessang og et par ord om Rebildcentret fra ejer Niels Moes gik turen op på toppen af kalkbakken, hvor forsamlingen nød den fantastiske udsigt over Gravlevdalen til Rebild Bakker. Derefter serverede Rebildcentret kaffe og the til gæsternes medbragte kager.

Se billederne nedenfor fra endnu en dejlig dag i Rebildcentret.

 

HYGGELIGT VALGMØDE I REBILDCENTRETS CAFÉ GEFION

4. juni 2015

Det var den lokale borger- og indrætsforening "Gravlevforeningen", der havde taget initiativet til VALGMØDET I ØJENHØJDE, hvor fem folketingskandidater fra SF, Socialdemokraterne, Radikale, Venstrediskuterede og dansk Folkeparti diskuterede politik i al fredsommelighed og ansigt til ansigt med ca. 20 borgere. Rebildcentrets Café Gefion fungerede fint både som ramme om den poltiske debat og den efterfølgende fællesspisning af fedt valgflæsk med persillesovs. Borgerne blev placeret ved fem borde, som kandidaterne flyttede rundt imellem efter ordre fra mødeleder Åge Langeland hvert tiende minut. Det kneb dog at løsrive sig for snakken, som borgerne satte dagsordenen for, gik lystigt. Den politiske del af arrangementet blev afsluttet med en fælles debat, hvor kandidaterne fik mulighed for at diskutere indbyrdes. I Rebildcentret opbygger vi hele tiden nye traditioner. Valgmøder i øjenhøjde er en oplagt kandidat til en ny tradition.

TAK TIL GRAVELEVFORENINGEN, KJELD LUNDAGER JØRGENSEN (R), PER BISGAARD (V), THOMAS KLIMEK (SF), FLEMMING MØLLER-MORTENSEN (S) OG ERIK HØGH-SØRENSEN (DF) FOR ET GODT ARRANGEMENT.

Læs Rebildnetavis reportage fra valgmødet HER-

29. maj 2015

Tak til alle ca. 200 gæster for en pragtfuld åbningsdag med gode gaver og opmuntrende ord i Rebildcentret. Se billeder fra dagen nedenfor. 

PÅSKEFEST MED GLAD GOSPEL

VI GLÆDER OS

19. april 2015

Nordjyske Stiftstidende skriver i dag om Svend Erik Østergaards fantastiske samling af malerier, som helt uden ord fortæller spændende historier om det danske landskabs og vores byers stadige forandring. Ved indvielsen af det nye velkomstbygning den 29. maj overdrager Svend Erik Østergaard en del af samlingen til Rebildcentret. Vi glæder os til at kunne formidle så vigtig og samtidig så smuk en dokumentation på Danmarks kulturhistorie. 

 

 

5. april 2015

Påskedag med levende lys og glad gospelsang i Thingbæk Kalkminer er efterhånden blevet en tradition. I år slog besøgstallet dog alle rekorder for et forårsarrangement med tæt ved 900 besøgende i løbet af dagen. I videoklippet nedenfor kan du fornemme forårsglæden boble frem både fra koret Spirits of Joy under ledelse af Steve Cameron, fra gæsterne og fra Thingbæk Kalkminers daglige leder Lars Rigborg. 

 

 

SMUK LYSFEST MED REKORDBESØG

29. december 2014

Anden juledag var i gamle dage bedre kendt som Stefansdag, opkaldt efter den første kristne martyr. Nu om stunder samles mange familier på Stefansdag til julefrokost med efterfølgende vandretur.

For mange familier er det en tradition at fuldende Stafansdag med en kulturel oplevelse i Gravlevdalen - eller rettere inde i selve kalkskrænten, der omkranser og dermed definerer dalen.  

Når vinden er kold, er det altid skønt at komme i læ under jorden, men på  Stefansdag  opleves Thingbæk Kalkminer ekstra lun. De underjordiske sale er som fortryllede, når skæret fra 3.000 levende lys kaster dansende skygger på såvel Bundgaard og Bonnesens originale gipsskulpturer som på kalkstenens rustikke overflader.

Og fornøjelsen er ikke for øjet alene. I minerne er der ingen rette vinkler og glatte overflader, som kan forårsage ubehagelige ekkoeffekter. De organisk formede sale er derfor perfekte til levende musik. På Stefansdag kan du opleve Morten Porsborgs smukke baryton udfylde rummet med forholdsvist ukendte julesatser. Schuberts berømte "Ave Maria" bliver der dog også plads til i den klassiske del af seancen, som akkompagneres af Karen Byskov på klaver. Derefter kan du brænde lidt ekstra jule-kalorier af og samtidig være med til at hæve temperaturen i minerne ved at rocke med på jazzede pop-jule-arangementer fra et ungt musikalsk team, som går under navnet "Det var Sørens."  

Porten til minerne slås op allerede klokken 10, hvor de sidste levende lys vil blive tændt. Den musikalske underholdning starter klokken 13 og gentages klokken 14:30, men du kan opleve den smukke stemning i minegangene helt frem til kl. 17.

 

 

LOKALE LUCIAPIGER

7. december 2014

Der var fuldt hus og en dejlig stemning i det underjordiske, da lokale piger fra Gravlev -Støvringområdet sang julen ind den 7. december. Selv de mest garvede gæster lod sig berøre af de rene pigestemmer, der var dygtigt trænet af sognets kulturarbejder Rikke Winkler, som selv en en dygtig sanger. Det fik man bevis for, da de hvidklædte piger havbde forladt minerne.

 

FLOT ILDSHOW I MINERNE

29. oktober 2013

Lørdag den 3. februar bød på en helt særlig oplevelse i minerne. Gøglerne fra Stenild kom nemlig forbi og lyste op i dybet med det mest fantastiske eksplosion af et ildshow. Man kunne ønske sig, at Anders Bundgaard have oplevet det.