ØRNEBJERG - DEN NÆSTEN GLEMTE KUNSTNERKOLONI

I 2015 og 2016 viste vi i velkomstbygningen en stor udstilling om kunstnerkolonien ved Rebild. Udstillingen er nu genopstået i "Kildetårnet", hvorfra der er smuk udsigt til bl.a. Ørnebjerg.

 

DEN GLEMTE KUNSTNERKOLONI, DER KOM FREM I LYSET

Billedhuggeren Anders Bundgaard var sammen med godsejer Dahl på Buderupholm Hovedgård initiativtager til kolonien og medlem af aktieselskabet Ørnebjerg. Derfor er det oplagt og samtidig meget spændende for Rebildcentret at formidle historien om denne lidt oversete lillebror til kunstnerkolonien på Skagen. Udstillingen rummer værker af de  kunstnere, som kom og arbejdede i Ørnebjergkolonien og historier om stedets kunstneriske epoke fra 1900 til 1945. Desuden rummer udstillingen beretninger om de to mænd, som sørgede for, at historien om kunstnerkolonien ikke gik i glemmebogen. Vi takker husmanden Peter Ørnebjerg og forfatteren Helge Qvistorff for at indsamle, lagre og viderebringe værdifuld kulturhistorisk viden. 

Nedenfor kan du se artikler om den første Ørnebjergudstilling i Rebildcentret.